There are no images in this folder, please make sure the Slideshow directory are correct in the parameters of this module.
 

 

 logo

 

DeesDoenDa Een gastouderbureau, waar kinderen met en of zonder een beperking gastouderopvang of dagbesteding kunnen krijgen. Natuurlijk wordt er geknuffeld met een konijn maar de beleving staat centraal. Je mag mee doen met de dagelijks werkzaamheden in de tuin, maar je bent dit niet verplicht. Met ‘meedoen’ wordt bedoeld: in de tuin werken, het eten en drinken geven van het konijn, het schoonmaken van (hok van) het konijn.

We streven ernaar om het welbevinden van de kinderen te verbeteren. Dit door hen te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten zoals; Tuinieren, hok uitmesten, klusjes, creatief bezig zijn, dit zijn wekelijkse terugkerende taken, waar iedereen op zijn of haar eigen individuele manier invulling aan geeft. Bezig zijn in een beschermende en gestructureerde omgeving, niet als doel op zichzelf, maar als middel om de eigen individuele ontwikkelingsmogelijkheden te verkennen en te benutten. Gastouderbureau DeesDoenDa biedt zorg naar vraag, de zorgvraag kan worden betaald via persoon gebonden budget. Het gastouderbureau werkt met ervaren en goed opgeleiden gastouders / begeleiders. Er is altijd een begeleider op 3 deelnemers aanwezig om goede zorg te waarborgen, één op één begeleiding behoort tot de mogelijkheden. De woning waar gastouderopvang geboden wordt voldoet aan alle eisen.